Hej bästa Sången-medlem!

Här kommer lite information efter senaste styrelsemötet:

Årsmötesprotokollet
Årets stämmoprotokoll finns uppladdat på vår hemsida under fliken Dokument – Handlingar enbart för medlemmar. Detta är lösenordsbaserat, kontakta styrelsen (kontakt@brfsangen.se) om du saknar lösenordet.

Cykelinventering

En cykelinventering har genomförts och de cyklar som varit undanställda i två år kommer att rensas bort.

Nästa styrelsemöte

Den 14 augusti 2022

Vi passar på att önska alla en trevlig sommar!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg