I Metro idag så uppmanar fti (förpacknings & tidninginsamlingen) allmänheten att ringa (0200-880311) eller ta kontakt via www.ftiab.se med synpunkter på återvinningsplatser.

Vi ber därför dig, som har synpunkter på ovanstående, att kontakta fti.

Några av våra medlemmar har redan tidigare skickat mejl till dem och påpekat problemet med sophanteringen. Förslagsvis skulle man kunna anlägga en återvinningscentral i närheten av Taubeskolan, där även avfall för glasflaskor, batterier och glödlampor skulle kunna ingå.

Ju fler röster som gör sig hörda, desto större chans har vi att få en återvinningsplats närmare.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg