AVHÄMTNING AV GRAN OCH SKRÄP!

Söndagen den 24 januari 2016, klockan 11.00 – ca 12.00

Vid denna tidpunkt kommer vi att ställa en lastbil (Vit Express) på Rönnerdahls Gata utanför portuppgången 88, för att hämta julgranen på gården.

Samtidigt vill vi också erbjuda våra medlemmar att få möjligheten att kasta bråte som hör hemma på tippen. Vi fyller lastbilen så mycket det går. Först till kvarn får mala. Man får dock inte lämna söliga och giftiga föremål och det får inte heller vara tyngre än att en person kan lyfta det.

Hälsningar
Styrelsen

brf

Sandlådan

Hej alla ni som använder sandlådan på gården!

Vi skulle vilja be alla som utnyttjar sandlådan att lägga över presenningen när sandlådan inte används, allt för att undvika att våra och andras katter gör sina behov där.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Sången

brf

!!! INBROTT !!!!

Uppdaterat 2015-04-16

Björn Wrandel på Brf Visan meddelar följande:

Jag har talat med en kollega som bor på Maj på Malös gata. De har gjort olika observationer av personer som antagligen har med våra inbrott att göra. Bl. a brukar de samlas med ett par bilar på kvällarna på gatan längs muren till lekplatsen på Maj på Malös gata och pokulera. De verkar alltså frekvent befinna sig i området.

En person som bor i min kollegas brf och tillika är polis uppmanar alla som gör iakttagelser att ringa polisen på 114 14 och lämna ett ”tips” eller en ”iakttagelse”, polisen är tydligen tacksam för att få in alla pusselbitar man kan, dessa kan vara relevanta i andra kartläggningar och undersökningar man håller på med, och kan därmed vara till nytta för oss.

Vidare diskuterade vi att skapa någon form av tipsforum för denna fråga bland bostadsrättsföreningarna på Platån, det är ju en fråga som berör oss alla, och tillsammans skulle vi utgöra en starkare påtryckningsgrupp gentemot polis och andra myndigheter.

Jag samlar ihop kontaktvägar från de olika föreningarna och återkommer.

Hälsningar

Björn Wrandel

——————————————————————————————————————

Uppdaterat 2015-04-08

Felanmälan angående felaktigt monterade nyckelbrytare skickad till JM. KONE skall åtgärda nyckelbrytaren vid garageporten idag, de var tvungna att skaffa någon reservdel. Man lovade att ersätta ”bonnskruvarna” med specialskruv som inte skall vara så lätta att skruva ur.

——————————————————————————————————————————

Nu har även vi drabbats av dessa skurkar som har brutit sig in i våra förråd. Det finns lås som är uppbrutna och förråd som helt numera saknar lås. Har du drabbats, vänligen gör en anmälan till polisen.

Vi har även haft ett inbrottsförsök i vårt garage. Tack vare uppmärksamma grannar avbröts det. Det finns dock stor risk att förbrytarna kommer tillbaka senare och försöker stjäla något.

Kones jour har kontaktats och de kommer att åtgärda garageporten.

Inbrottsförsöket till garaget är polisanmält.

Ärendenummer I-55-1066487-15.

Vi vill be samtliga bostadsinnehavare att hålla extra uppsikt, då det just nu härjar en brottsvåg över hela Älvstranden/Eriksberg.

Tänk på att inte släppa in obehöriga genom porten, fråga alltid vem de ska hälsa på, om du inte känner igen ansiktet.

Styrelserna för Brf Sången

 

brf

Nedkastet för matavfall

Hej alla medlemmar!

Först vill vi passa på att önska er en god fortsättning på det nya året!

Under hösten har GUAB gjort ett antal matavfallskontroller för att se hur vi sköter oss. Det visar sig att vi sköter oss rätt bra – MEN att det fortfarande förekommer plastpåsar i matavfallsnedkasten.

Det verkar i de flesta fallen röra sig om att man sorterat rätt, men tyckt att papperspåsen är för våt och då lagt den i en plastpåse – men då blir inte Kretslopp & Vatten glada, det sätter igen deras trumma och de hotar då med att underkänna vårt matavfall. När och om detta händer så ökar våra kostnader, eftersom det är mycket billigare att lämna matavfall än blandat avfall.

Så snälla, se till att det bara slängs matavfall förpackat i de bruna matavfallspåsarna av papper.

Tusen tack på förhand!

Styrelserna för Brf Sången 

brf

BYTE AV PORTKOD

Måndagen den 3 november kommer portkoden att bytas ut. Den nya koden har meddelats via vårt informationsblad 15, som delades ut till varje hushåll förra veckan.

Informationen finns även här på vår hemsida under Dokument -> Handlingar enbart för medlemmar -> INFORMATION 15 Brf Sången. (Sidan är lösenordsbaserad, har du inte lösenordet, så hör av dig till styrelsen via mail).

Läs även samtidigt vår information om misskötseln av soprummet och värmepannan!

Önskar er en fin fortsättning på hösten!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

brf

När katten är borta ….

… dansar råttorna på ”gården”!

Råttor har upptäckts på gården och en tekniker från Nomor har nu placerat ut fyra plåtlådor med gift utmed husfasaden.
En låda är nära uppgång 80, två är placerade i buskarna utmed kortsidan vid 82:an och 84:an och en låda finns vid 90:an.
Lådorna är barnsäkra. Under lådan finns ett hål som råttorna kryper in i, inte ens små händer når in dit.

Samtidigt önskar vi alla en härlig fortsättning på sommaren!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Sången 

 

brf

Synpunkter på återvinningsplatser

I Metro idag så uppmanar fti (förpacknings & tidninginsamlingen) allmänheten att ringa (0200-880311) eller ta kontakt via www.ftiab.se med synpunkter på återvinningsplatser.

Vi ber därför dig, som har synpunkter på ovanstående, att kontakta fti.

Några av våra medlemmar har redan tidigare skickat mejl till dem och påpekat problemet med sophanteringen. Förslagsvis skulle man kunna anlägga en återvinningscentral i närheten av Taubeskolan, där även avfall för glasflaskor, batterier och glödlampor skulle kunna ingå.

Ju fler röster som gör sig hörda, desto större chans har vi att få en återvinningsplats närmare.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

brf

Trädplantering vid Platån 5

Nu är gångbanan vid Rönnerdahls gata färdigställd enligt kommunen. Dock kvarstår arbetet med trädsättningen.

Man har inget exakt datum för detta från kommunens sida, dock skall arbetet ske någon gång under November/December. Trädsorten verkar bli en småvuxen lind.

Gällande höga trottoarkanter uppe på Platån, ligger vi på kommunen för att få lätta nedgångar från trottoarerna runtom våra hus och bort mot rampen. Dock kommer detta arbetet inte färdigställas förrän byggandet lider mot sitt slut på Platån. Upplever ni akuta problem med framkomligheten är ni välkomna att ta kontakt med kommunens trafikkontor, som driver frågorna gällande gator och trottoarer uppe på Platån, telefon nummer 031-3680000.

Ha en skön höstvecka

MVH Christine Svenson

Hjälp soporna hem

Sänder här ett litet Aja baja till de medlemmar som ställer sopor, ej avsedda för våra sopnedkast i vårt soprum.

Vet inte riktigt vart man förväntar sig att de skall förflytta sig av sig själva utan jag förutsätter att den som känner sig träffad därför löser detta problem snarast.

Vi i föreningen arbetar aktivt med att hålla våra hyror oförändrade/låga och tycker det vore oerhört tråkigt att behöva lägga till en post för avhämtning av icke hushållssopor, som då ekonomiskt kommer drabba alla hushåll i vår förening. Vi vill i största mån undvika fler ekonomiska utgifter, men inser samtidigt att ingen vill väl leva i ett långsamt växande berg av sopor.

Så snälla medlemmar, de allra flesta av er ser detta som en självklarhet, men ni som råkade tänka lite bakvänt här, hämta tillbax era sopor och se sen själva till att de hamnar där de hör hemma. Vi har alla ett egenansvar för vår omgivning men även för miljön.

Må väl!

MVH er Ordförande

Grillinvigning den 28/10 kl. 13.00

Vi har glädjen att bjuda in våra medlemmar till en gemensam grillinvigning den 28/10 kl.13.00 tillsammans med Brf Visan på vår innergård.

Föreningarna bjuder på korv och bröd och alkoholfri dryck,. Ni får gärna ta med egen mat och dryck om så önskas.

Styrelsen Brf Sången i Västra Eriksberg

brf