Varför gör vi brandöversyn?

I anslutning till vår brandöversyn så har det uppkommit några frågor om varför vi gör detta och vi tänkte ta oss lite tid att faktiskt förklara syftet.

Trapphus i bostadshus betraktas som en utrymningsväg och angreppsväg för brandförsvaret. En direkt följd av detta är, att om utrymningsvägar/trapphus inreds eller används för förvaring av tidningar, cyklar, barnvagnar eller dylikt så kommer trapphuset snabbt att rökfyllas vid till exempel en anlagd brand. Anlagda bränder är något som tyvärr ökar i samhället. Även om riskerna för att branden sprids till angränsande lägenheter är liten så kan saneringsarbetet efter en eventuell brand bli omfattande.

Som fastighetsägare och lägenhetsinnehavare så är vi enligt, ”lagen till skydd mot olyckor 2 kap § 2”, alla ansvariga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Så även om det kan upplevas som att risken för att exempelvis en matta börjar brinna är väldigt liten, så kan ändå små insatser som att ta undan en matta eller ställa in en barnvagn göra väldigt stor skillnad om branden väl är igång.

Vi ber er därför alla ännu en gång att hjälpa oss att hålla våra trappuppgångar fria från saker som kan blockera eller kan brinna, så att vi minimerar riskerna för skador vid en eventuell brand.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

brf

Fläkten i 86:an

Hej!

Vi vill härmed informera om att ditt ärende nu är påbörjat.

Följande åtgärd är gjord: Duc bytt av KTC och datan från gamla duc’en fördes över. Brandgasspjället är förutom att den inte satt åt på axeln så är den defekt så pass att den vrider inte upp sig som den ska. Ktc byter den på måndag.
Ärendebeskrivning: Fläkten i 86an slutade fungera 20/12 -19
Efter omstart samma dag stannade den på kvällen igen.
Det bör göras en mer grundlig kontroll på fläktsystemet än enbart omstart på den.

Kund: Brf Sången i Västra Eriksberg
Adress: Astris Gata 86

Utfört av: Webservice DeDUService Esplanad
Datum: 2020-01-16 09:41:15

brf

AVHÄMTNING AV SKRÄP!

24-27 januari 2020

Från fredag till måndag på ovanstående datum kommer vi att ställa ut en container för blandat avfall på tvåtimmarsparkeringen vid trottoaren på Astris Gata, strax utanför soprummet.

Här kan du som medlem kasta bråte som hör hemma på tippen.

OBS! Gips, elektronik, färg, lösningsmedel eller jord får ej slängas i containern.

Containern kommer att vara öppen mellan kl. 09.00-18.00.

brf

OHYRA!

Vissa av våra bostadsinnehavare har upptäckt silverfiskar och mal i sin bostad och sitt källarutrymme.

Enligt Anticimex, som numera samarbetar med Brf Sångens försäkringsbolag If, måste skadedjur bekämpas omedelbart.

För att få bukt med detta, MÅSTE ALLA därför gå igenom sina skåp och förråd och slänga allt där djuren kan tänkas hålla till. Om någon vecka kommer vi att tillkalla en tekniker för att bedöma situationen.

Vänd dig alltså direkt till Anticimex, för att få råd om hur du går till väga, ifall du upptäcker dessa djur i din lägenhet eller ditt förråd.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Sången

brf

PORTKOD och TIDSBEGRÄSNING

I samband med bytet av portkoden lade vi även in en tidsbegränsning, se även denna information i samma handling här nedan.

Den nya koden med information om tidsbegränsningen finns att hämta under Dokument -> Handlingar enbart för medlemmar -> Ny portkod med tidsbegränsing 2019.

Om du glömt lösenordet, kontakta styrelsen på kontakt@brfsangen.se.

Med vänliga hälsningar och tillönskan om en fin fortsättning på sommaren!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

brf

AVHÄMTNING AV GRAN OCH SKRÄP!

Söndagen den 24 januari 2016, klockan 11.00 – ca 12.00

Vid denna tidpunkt kommer vi att ställa en lastbil (Vit Express) på Rönnerdahls Gata utanför portuppgången 88, för att hämta julgranen på gården.

Samtidigt vill vi också erbjuda våra medlemmar att få möjligheten att kasta bråte som hör hemma på tippen. Vi fyller lastbilen så mycket det går. Först till kvarn får mala. Man får dock inte lämna söliga och giftiga föremål och det får inte heller vara tyngre än att en person kan lyfta det.

Hälsningar
Styrelsen

brf

Sandlådan

Hej alla ni som använder sandlådan på gården!

Vi skulle vilja be alla som utnyttjar sandlådan att lägga över presenningen när sandlådan inte används, allt för att undvika att våra och andras katter gör sina behov där.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Sången

brf

!!! INBROTT !!!!

Uppdaterat 2015-04-16

Björn Wrandel på Brf Visan meddelar följande:

Jag har talat med en kollega som bor på Maj på Malös gata. De har gjort olika observationer av personer som antagligen har med våra inbrott att göra. Bl. a brukar de samlas med ett par bilar på kvällarna på gatan längs muren till lekplatsen på Maj på Malös gata och pokulera. De verkar alltså frekvent befinna sig i området.

En person som bor i min kollegas brf och tillika är polis uppmanar alla som gör iakttagelser att ringa polisen på 114 14 och lämna ett ”tips” eller en ”iakttagelse”, polisen är tydligen tacksam för att få in alla pusselbitar man kan, dessa kan vara relevanta i andra kartläggningar och undersökningar man håller på med, och kan därmed vara till nytta för oss.

Vidare diskuterade vi att skapa någon form av tipsforum för denna fråga bland bostadsrättsföreningarna på Platån, det är ju en fråga som berör oss alla, och tillsammans skulle vi utgöra en starkare påtryckningsgrupp gentemot polis och andra myndigheter.

Jag samlar ihop kontaktvägar från de olika föreningarna och återkommer.

Hälsningar

Björn Wrandel

——————————————————————————————————————

Uppdaterat 2015-04-08

Felanmälan angående felaktigt monterade nyckelbrytare skickad till JM. KONE skall åtgärda nyckelbrytaren vid garageporten idag, de var tvungna att skaffa någon reservdel. Man lovade att ersätta ”bonnskruvarna” med specialskruv som inte skall vara så lätta att skruva ur.

——————————————————————————————————————————

Nu har även vi drabbats av dessa skurkar som har brutit sig in i våra förråd. Det finns lås som är uppbrutna och förråd som helt numera saknar lås. Har du drabbats, vänligen gör en anmälan till polisen.

Vi har även haft ett inbrottsförsök i vårt garage. Tack vare uppmärksamma grannar avbröts det. Det finns dock stor risk att förbrytarna kommer tillbaka senare och försöker stjäla något.

Kones jour har kontaktats och de kommer att åtgärda garageporten.

Inbrottsförsöket till garaget är polisanmält.

Ärendenummer I-55-1066487-15.

Vi vill be samtliga bostadsinnehavare att hålla extra uppsikt, då det just nu härjar en brottsvåg över hela Älvstranden/Eriksberg.

Tänk på att inte släppa in obehöriga genom porten, fråga alltid vem de ska hälsa på, om du inte känner igen ansiktet.

Styrelserna för Brf Sången

 

brf

Nedkastet för matavfall

Hej alla medlemmar!

Först vill vi passa på att önska er en god fortsättning på det nya året!

Under hösten har GUAB gjort ett antal matavfallskontroller för att se hur vi sköter oss. Det visar sig att vi sköter oss rätt bra – MEN att det fortfarande förekommer plastpåsar i matavfallsnedkasten.

Det verkar i de flesta fallen röra sig om att man sorterat rätt, men tyckt att papperspåsen är för våt och då lagt den i en plastpåse – men då blir inte Kretslopp & Vatten glada, det sätter igen deras trumma och de hotar då med att underkänna vårt matavfall. När och om detta händer så ökar våra kostnader, eftersom det är mycket billigare att lämna matavfall än blandat avfall.

Så snälla, se till att det bara slängs matavfall förpackat i de bruna matavfallspåsarna av papper.

Tusen tack på förhand!

Styrelserna för Brf Sången 

brf

BYTE AV PORTKOD

Måndagen den 3 november kommer portkoden att bytas ut. Den nya koden har meddelats via vårt informationsblad 15, som delades ut till varje hushåll förra veckan.

Informationen finns även här på vår hemsida under Dokument -> Handlingar enbart för medlemmar -> INFORMATION 15 Brf Sången. (Sidan är lösenordsbaserad, har du inte lösenordet, så hör av dig till styrelsen via mail).

Läs även samtidigt vår information om misskötseln av soprummet och värmepannan!

Önskar er en fin fortsättning på hösten!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

brf