På grund av reparationsarbeten på fjärrvärmenätet kommer Göteborg Energi att stänga av fjärrvärmen.

Because of maintenance of the heating grid, Göteborg Energi will turn off district heating. 

Datum: 

Måndag 30 oktober 11:00 – Tisdag 31 oktober 07:00

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden. Avstängningen gäller ej kallvattnet eller elnätet. 

Hot water and heating won’t be available during these hours. Maintenance won’t affect cold water or the electric-grid.

Med vänlig hälsning / Best regards,

Styrelsen BRF Sången