Ekonomin och omvärlden har sett bättre ekonomiska tider och efter en granskning av budgetplaneringen för 2024 så har det framkommit i samband med bland annat lån som går ut en innebörd av en rejäl höjning av avgiften från och med början av 2024. Tyvärr kommer budgeten för föreningen nästa år ej att gå ihop utan denna ökning.

The economy and world situation has seen better days and after reviewing the budget for 2024 in conjunction with expired loans the monthly fee will be drastically increased at the beginning of next year. Unfortunately the budget for our housing association  won’t work next year without this increase.

Som vanligt är det bara att kontakta oss i styrelsen på kontakt@brfsangen.se om du har frågor gällande information ovan eller annat.

As per usual feel free to contact the board at kontakt@brfsangen.se, if there are any questions.

Tack för din förståelse / Thank you for understanding.
// Styrelsen