Skandinaviska glassystemet planerar att utföra mindre brandövningar den 10, 17 och 24 januari. Vid dessa tillfällen ingår släckning av eld, vilket kommer att gå till så att övningsledaren eldar i en mindre tunna för att kunna öva släckning. De planerar att hålla till på öppna ytan ner mot älven.

Detta kommer inte att störa övriga hyresgäster, men de vill ändå informera.