För en tid sedan fick ni ett meddelande om garantibesiktning i er brevlåda. Vi vill därför påminna er ännu en gång, att det är viktigt att ni ställer låset i serviceläge, om ni inte har möjlighet att närvara vid besiktningen. Lägg gärna en lapp på diskbänken, om du har något som du vill att vi tar upp i besiktningsprotokollet.

Dagen före besiktningen av din lägenhet ber vi er kontrollera att fönstren går att öppna och stänga samt att ni rengör frånluftsventilerna. Även golvbrunnen ska rengöras.

Se också till att friställa de områden där ni har något att anmärka på, genom att ta undan möbler, gardiner etc.

Ges inte tillträde till lägenheten undantas den från besiktningen och garantitiden upphör att gälla.

Om du har tappat bort informationen om garantibesiktningen, går den att ladda ner här från vår hemsida. Informationen hittar du under Dokument – Informationsblad – Garantibesiktning Brf Sången/Garantibesiktning Schema 2013-11.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg