Nu har inglasningen av balkonger och uteplatser påbörjats hos dem som har beställt detta. Styrelsen vill påminna om att bygglovet bara gäller i 2 år, så efter 2018-02-01 får man söka nytt bygglov. Glöm inte lämna in blanketten ”Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet” om du vill beställa inglasning. Den finns att ladda ner här från vår hemsida under ”Dokument”.