Hej alla Sången-medlemmar!

Året börjar gå mot sitt slut och vi vill därför passa på att informera lite om vad som händer inom föreningen – innan vi kopplar av med julmat och julklappar J

Ekonomin ser fortsatt bra ut, men vi skulle gärna vilja ha en person in i styrelsen, som har huvudansvaret för ekonomin. Just nu försöker vi dela denna post på tre, vilket inte är det optimala. Om du har frågor eller är intresserad, hör av dig till oss eller valberedningen. Se mer info på anslagstavlan.

När det gäller vattenansamlingen i garaget och taggsystemet, drar det tyvärr ut på tiden, då andra intressenter än Brf Sången är inblandade och vi måste tålmodigt invänta deras svar. Gallergrinden mellan cykel- och soprum, finns nu i alla fall på plats.

En av våra kära medlemmar har försökt få bort de störande skatorna på Rönnerdahls gata och kontaktat Park- och naturförvaltningen, där han fick följande svar:

Fåglar är ett naturligt inslag i stadsmiljön och kan periodvis upplevas störande. I de fall miljöförvaltningen hittills prövat frågan har det inte ansetts utgöra en olägenhet. Park- och naturförvaltningen gör därför ingen åtgärd mot fåglar och fågelbon. Fåglar är också en del av den biologiska mångfalden i staden.

Nästa år tar vi i med nya krafter. Kommande styrelsemöten under 2021 kommer preliminärt att äga rum:

  • 17 januari
  • 14 februari                                                    Tänk på att släcka ljusen!
  • 14 mars
  • 18 april
  • 16 maj

Glada julhälsningar från din styrelse för Brf Sången i Västra Eriksberg

David, Loole, Micke, Toni och Ulla