På grund av att Telia gjort ett misstag i samband med switchbytet är det problem med våra porttelefoner. Detta är något som är utanför vår kontroll och åtgärdas förhoppningsvis på måndagen den 6/9.
Namnbyten och att få samtal till sin mobil via porttelefonen ligger dessvärre nere tills problemen är lösta.
Hoppas på överseende.
Brf Sången