Nu är gångbanan vid Rönnerdahls gata färdigställd enligt kommunen. Dock kvarstår arbetet med trädsättningen.

Man har inget exakt datum för detta från kommunens sida, dock skall arbetet ske någon gång under November/December. Trädsorten verkar bli en småvuxen lind.

Gällande höga trottoarkanter uppe på Platån, ligger vi på kommunen för att få lätta nedgångar från trottoarerna runtom våra hus och bort mot rampen. Dock kommer detta arbetet inte färdigställas förrän byggandet lider mot sitt slut på Platån. Upplever ni akuta problem med framkomligheten är ni välkomna att ta kontakt med kommunens trafikkontor, som driver frågorna gällande gator och trottoarer uppe på Platån, telefon nummer 031-3680000.

Ha en skön höstvecka

MVH Christine Svenson