UPPTÄCKT MAL I SKÅP OCH FÖRRÅD?

Hej alla Bostadsrättsinnehavare och grannar!

För ca ett år sedan hade vi problem med mal i våra källarförråd. Nu har vi åter fått samma problem, där en av våra grannar upptäckt mal i sin lägenhet, troligvis från saker hon hämtat upp från källaren.

Enligt Anticimex, som numera samarbetar med Brf Sångens försäkringsbolag If, måste skadedjur bekämpas omedelbart.

Vi ber dig därför sanera ditt förråd i källaren på gamla kläder, mattor m.m., som kan vara föda för larverna.

Du kan vända dig direkt till Anticimex, om du skulle behöva beställa ett ”Startpaket” eller få råd om hur du går till väga, ifall du skulle upptäcka mal i lägenheten eller förrådet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Sången

brf

ÅRSMÖTE 2019

ÅRSMÖTE

Årets ordinarie föreningsstämma
för Brf. Sången i Västra Eriksberg kommer att hållas

Tid:               Torsdagen den 23 maj 2019, kl. 18.00

Plats:           Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan

Kallelse med dagordning kommer att sättas upp om några dagar och årsredovisningen kommer då att kunna laddas ner här på vår hemsida under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar om. Lösenordet har gått ut i ett tidigare meddelande.

Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 30 april 2019. Du kan antingen skicka motionen till vår e-postadress kontakt@brfsangen.se eller lägga den i styrelsebrevlådan, Astris Gata 90.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Sången i Västra Eriksberg

 

brf

Hur man skriver en motion

Du som är medlem i Brf. Sången har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsmötet. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsmötet dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

 Skillnad på förslag och motion

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat direkt till styrelsen, muntligt eller skriftligt. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

 Så här skriver du en motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om.
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsmötet ska ta. Det ska vara ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
 5. Skicka din motion till styrelsen, kontakt@brfsangen.se.

När motionen inkommit ska den behandlas av styrelsen. Styrelsen ska fatta beslut om hur man anser att årsmötet ska behandla motionen. Man ska också avge ett yttrande som ger argument för det förslag man lämnar.

Styrelsen kan föreslå mötet att:

 • bifalla motionen, om man tycker att den är bra
 • avslå motionen om man inte tycker förslaget är bra eller hållbart eller genomförbart
 • anse motionen besvarad om det som tas upp i motionen redan görs eller är under arbete
 • lämna motionen utan åtgärd om det som tas upp i motionen ligger utanför föreningens verksamhetsområde eller utanför årsmötets befogenhet

I det fall motionen innehåller flera olika yrkanden, kan styrelsen lämna olika yttranden för varje yrkande. Man kan alltså välja att föreslå årsmötet att bifalla ett yrkande, avslå ett annat och lämna ett tredje utan åtgärd.

 

brf

Marsinformation 2019

Hej!

Här kommer en liten nyhetsuppdatering ifrån vårt senaste styrelsemöte. Nedan följer ett par punkter som togs upp.

 • Garaget

Styrelsen har satt ihop en särskild arbetsgrupp som kommer att driva ett ärende mot JM gällande bl.a översvämningarna.

 • Glöm inte att smörja era fönsterbågar
  Vi har fått frågor kring vad som gäller för våra fönster och vems ansvar det är att underhålla dessa. Det faller på varje bostadsinnehavare att underhålla sina fönster samt gångjärnen till balkongdörrarna. Se till att dessa rengörs och smörjs regelbundet så minskar det eventuella problem för er.
 • Höjning av styrelsens arvode
  Valberedningen har lagt ett förslag om att höja styrelsens arvode, vilket kommer att tas upp under årsstämman den 23 maj.
 • Motioner: Grindar och MC-plats
  Motion avseende grindar och ombyggnad av MC-platsen har kommit in.

Styrelsen håller på att undersöka möjligheter och kostnader att sätta in grindar in mot vår innergård. För att detta skall kunna utföras behöver även Visan visa intresse.

 

 • Nästa styrelsemöte
  Söndagen 14 april 2019.

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

 

brf