ÅRSMÖTE

Årets ordinarie föreningsstämma
för Brf. Sången i Västra Eriksberg kommer att hållas

Tid:               Torsdagen den 23 maj 2019, kl. 18.00

Plats:           Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan

Kallelse med dagordning kommer att sättas upp om några dagar och årsredovisningen kommer då att kunna laddas ner här på vår hemsida under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar om. Lösenordet har gått ut i ett tidigare meddelande.

Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 30 april 2019. Du kan antingen skicka motionen till vår e-postadress kontakt@brfsangen.se eller lägga den i styrelsebrevlådan, Astris Gata 90.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Sången i Västra Eriksberg