ÅRSMÖTE 2019

ÅRSMÖTE

Årets ordinarie föreningsstämma
för Brf. Sången i Västra Eriksberg kommer att hållas

Tid:               Torsdagen den 23 maj 2019, kl. 18.00

Plats:           Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan

Kallelse med dagordning kommer att sättas upp om några dagar och årsredovisningen kommer då att kunna laddas ner här på vår hemsida under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar om. Lösenordet har gått ut i ett tidigare meddelande.

Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 30 april 2019. Du kan antingen skicka motionen till vår e-postadress kontakt@brfsangen.se eller lägga den i styrelsebrevlådan, Astris Gata 90.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Sången i Västra Eriksberg

 

brf

Hur man skriver en motion

Du som är medlem i Brf. Sången har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsmötet. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsmötet dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

 Skillnad på förslag och motion

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat direkt till styrelsen, muntligt eller skriftligt. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

 Så här skriver du en motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om.
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsmötet ska ta. Det ska vara ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
 5. Skicka din motion till styrelsen, kontakt@brfsangen.se.

När motionen inkommit ska den behandlas av styrelsen. Styrelsen ska fatta beslut om hur man anser att årsmötet ska behandla motionen. Man ska också avge ett yttrande som ger argument för det förslag man lämnar.

Styrelsen kan föreslå mötet att:

 • bifalla motionen, om man tycker att den är bra
 • avslå motionen om man inte tycker förslaget är bra eller hållbart eller genomförbart
 • anse motionen besvarad om det som tas upp i motionen redan görs eller är under arbete
 • lämna motionen utan åtgärd om det som tas upp i motionen ligger utanför föreningens verksamhetsområde eller utanför årsmötets befogenhet

I det fall motionen innehåller flera olika yrkanden, kan styrelsen lämna olika yttranden för varje yrkande. Man kan alltså välja att föreslå årsmötet att bifalla ett yrkande, avslå ett annat och lämna ett tredje utan åtgärd.

 

brf

Marsinformation 2019

Hej!

Här kommer en liten nyhetsuppdatering ifrån vårt senaste styrelsemöte. Nedan följer ett par punkter som togs upp.

 • Garaget

Styrelsen har satt ihop en särskild arbetsgrupp som kommer att driva ett ärende mot JM gällande bl.a översvämningarna.

 • Glöm inte att smörja era fönsterbågar
  Vi har fått frågor kring vad som gäller för våra fönster och vems ansvar det är att underhålla dessa. Det faller på varje bostadsinnehavare att underhålla sina fönster samt gångjärnen till balkongdörrarna. Se till att dessa rengörs och smörjs regelbundet så minskar det eventuella problem för er.
 • Höjning av styrelsens arvode
  Valberedningen har lagt ett förslag om att höja styrelsens arvode, vilket kommer att tas upp under årsstämman den 23 maj.
 • Motioner: Grindar och MC-plats
  Motion avseende grindar och ombyggnad av MC-platsen har kommit in.

Styrelsen håller på att undersöka möjligheter och kostnader att sätta in grindar in mot vår innergård. För att detta skall kunna utföras behöver även Visan visa intresse.

 

 • Nästa styrelsemöte
  Söndagen 14 april 2019.

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

 

brf

Information Februari 2019

Hej här kommer en liten nyhetsuppdatering ifrån vårt senaste styrelsemöte. Nedan följer ett par punkter som togs upp.

Val av ny kassör på årsmötet
Vår kära kassör Elisabeth Westlund kommer under våren att flytta ifrån oss och
vi har nu äntligen hittat en person som visat intresse för uppdraget och kommer av Valberedningen att föreslås som ny styrelseledamot på årsmötet. Årsmötet kommer att hållas den 23 maj 2019, kl. 18.00.

Garaget
Vi är fullt medvetna om problemen som översvämningarna i vårt garage utgör. Vi undersöker all möjligheter vi kan för att förbättra läget i vårt översvämmade garage.

Nästa styrelsemöte
Söndagen 17 mars 2019

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

brf

Ansamling av vatten i garaget

Under 5-årsbesiktningen med JM, konstaterades att problemet i grund och botten är att grundvattennivån ligger 1 meter över bottenplattan i garaget.
 
JM har konstruerat det på så vis, att snö från bilarna ska rinna av i aquadränen, som ligger vid infarten till bilgaraget, vilket alltså inte fungerar.
 
Det går inte heller att ha någon golvbrunn i garaget på grund av grundvattennivån.
 
Tanken är att vatten som samlas i garaget ska dunsta av sig självt alternativt rinna ner i aquadränen.
 
Vi är just nu kort om folk i styrelsen för att kunna finna en snabb lösning på detta, men vi tar gärna emot tips och hjälp angående detta problem.
 
Hälsningar
 
Styrelsen för Brf. Sången
brf

VI SÖKER NY KASSÖR …

Hej kära medlemmar!

Tidigare i år har vi efterlyst en ny kassör, då vår kära Elisabeth Westlund kommer att flytta.
Så nu gör vi ett nytt försök!

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
• Kontrollera och godkänna fakturor i SBC-portalen.
• Sköta kontakten med banken (t.ex. när lånen läggs om, en gång per år).
• Registrera utlägg som föreningen/styrelsen gjort. Skicka in fakturor till SBC om de kommit brevledes.
• Ha ansvar för det gemensamma bankkortet.
• Ansvara för att det budgetförslag som SBC tar fram, bearbetas och diskuteras med styrelsen.
• Rapportera saldo på likvida medel samt kommande betalningar på styrelsemöten.
• Ha kontakt med revisorn inför årsredovisningen.
• Kontrollera årsredovisningsförslag.
• Ansvara för att inkomstdeklarationen som SBC gör, blir underskriven av styrelsen (två i förening) och
inskickad till Skatteverket.

Om du är intresserad eller har några frågor, vänligen skriv till vår e-postadress kontakt@brfsangen.se eller ring till Elisabeth direkt på tel. nr. 0707–342 546.

OBS! Lyckas vi inte hitta någon medlem, måste vi anlita en kassör externt, vilket innebär att vi då blir tvungna att höja avgiften.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

brf

Januariinfo

Styrelsen vill börja med att önska alla våra medlemmar en bra start på det nya året. Nedan följer ett par punkter som togs upp på årets första styrelsemöte. 

 
Årsredovisningen för 2018
Fler och fler föreningar övergår till att leverera årsredovisningen digitalt till sina medlemmar. En stor andel av de tryckta årsredovisningarna läggs direkt i pappersåtervinningen. Av miljöskäl har styrelsen därför beslutat att lägga upp årsredovisningen enbart på hemsidan, när den blir klar. Mer info följer. Vi kommer dock att trycka upp 25 exemplar, som kan erhållas på Årsmötet i maj.

Vandalism uppgång 92
Någon har slått sönder rutan i porten. Händelsen är polisanmäld och kommer att utredas. Vi försöker få rutan lagad så fort som möjligt.

Vi söker en ny kassör
Vår kära kassör Elisabeth Westlund kommer under våren att flytta ifrån oss och lämnar därmed en vakant plats som föreningskassör. Elisabeth kommer att vara kvar i styrelsen fram till maj. Gillar du ekonomi, har erfarenhet inom bokföring och skulle vilja hjälpa föreningen som kassör så tveka inte att höra av dig till: kontakt@brfsangen.se.

Upplever ni problem i er bostad?
Om ni upplever problem eller om något fel inträffar, så är det SBC som ni skall kontakta för att göra en felanmälan. Får ni inte hjälp där, kontakta styrelsen via mail, innan ni tar ytterligare hjälp utifrån. Vi försöker hjälpa er så gott vi kan. Om ni anlitar tredje part utan att har pratat med styrelsen, så kommer ni att få stå för eventuella kostnader själva.

Brandgenomgång
Styrelsen kommer att gå runt i alla uppgångar och kontrollera så att inget som kan orsaka brand står i trappuppgångarna. Det har tidigare beslutats att mattor, barnvagnar och rollatorer ej får stå i trappuppgångarna. Vänligen ställ barnvagnar/rollatorer i Barnvagns-/rullstorlsförrådet.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

brf

Välkomna på Glöggfest!

VÄLKOMMEN PÅ GLÖGGFEST!

Hej alla medlemmar i Sången och Visan!

Julgranen är på plats!Den 2 december kl. 17.00 har vi glöggfest på gården! Vi hoppas att så många av er som möjligt kan vara med att inviga granen! Vi bjuder på glögg, pepparkakor och vi skall även se om vi kan få fyr på grillen och grilla några korvar. 

Glada hälsningar från Styrelsen för Sången och Visan

brf

Välkomna på Korvgrillning

Lördagen den 9 juni 2018 – klockan 12.00

Hej alla medlemmar i Sången och Visan!

Vi gör ett nytt försök med att rensa cyklar samt grilla tillsammans. Vi bjuder som tidigare nämnt på korv och bröd samt något alkoholfritt att dricka, men det går också bra att ta med något eget att grilla och egen dryck. Passa på att mingla och träffa era grannar under trevliga former.

För att vi ska veta ungefär hur mycket vi ska köpa in, ber vi dig meddela antal personer senast den 7 juni kl 23.59 2018 till Sångens
e-postadress: kontakt@brfsangen.se.

Glada hälsningar från Styrelsen för Sången och Visan

brf

Protokoll fört vid ordinarie stämma

Hej Sångens alla bostadsinnehavare!
Nu finns protokollet uppladdat under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar (lösenordsbaserat)
Om du inte minns lösenordet, skriv till kontakt@brfsangen.se.

Soliga och varma hälsningar
Styrelsen

brf