Ny Portkod

Kära medlemmar!

Den 26 oktober kommer vi byta portkod. Allt för att så få obehöriga som möjligt ska ha tillgång till våra utrymmen. Observera att den 22 oktober kommer alla att få den nya portkoden i brevlådan. Tänk på att denna ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till den.

Så snälla lägg inte denna lapp eller någon annan post (såsom reklam) på våra brevlådeboxar.

Tack på förhand // Styrelsen

brf

Information från Telia

Telia meddelar att nu ska allt vara åtgärdat med vårt nätverk. Man bytte ännu en del i nätet under natten till onsdagen och ser nu att alla värden ser ok ut.

Finns det enskilda personer som fortfarande upplever problem, så hänvisar Telia dessa till 90200 för vidare felsökning.

 

 

brf

Underhåll av balkongskydd

Smutsen kommer från vatten som slår upp från balkonggolven som ofta är full av damm mm som ligger i cementen.

Man får ta en lätt tvållösning (typ såpa, Yes) och tvätta med ljummet vatten.

Sedan skölja av med rent vatten, låt torka och sedan impregnera om tyget igen.

Eller så underhåller man det några gånger per år med vattenslang och rent vatten.

Då fastnar ju inte smutsen på tyget.

Lycka till!

Mvh

Hans Andervik
Åkes Solskydd AB – Olof Asklunds gata 14 – 421 30 – Västra Frölunda
www.akessolskydd.se – info@akessoslkydd.se
Allt inom solskydd:
markiser – persienner – lamellgardiner – balkongskydd – vertikalmarkiser –

plissegardiner – solfilm – frostad film – rullgardiner – tätningslister mm.

 

brf

ÅRSMÖTE

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Sången i Västra Eriksberg

 Tid:           Onsdagen den 25 maj 2016 kl. 18.30

Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Årsredovisning och dagordning kommer att distribueras senare och går då att ladda ner under DokumentHandlingar enbart för medlemmar. Lösenordet har gått ut i tidigare meddelanden. Om du saknar det, skicka ett meddelande till kontakt@brfsangen.se.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat på stämman, ska skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast tisdagen den 17 maj 2016. Adresserat till Brf Sången i Västra Eriksberg, Astris gata 90, 417 67  GÖTEBORG eller till kontakt@brfsangen.se.

Eftersom vi bjuder på läcker räkmacka, är vi tacksamma om du meddelar din medverkan senast den 18 maj 2016.

Efter stämman finns det möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Lämna gärna in frågorna i förväg. 

Därefter konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Sången i Västra Eriksberg

brf

Bygglovet för inglasningen gäller t.o.m 2018-02-01

Nu har inglasningen av balkonger och uteplatser påbörjats hos dem som har beställt detta. Styrelsen vill påminna om att bygglovet bara gäller i 2 år, så efter 2018-02-01 får man söka nytt bygglov. Glöm inte lämna in blanketten ”Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet” om du vill beställa inglasning. Den finns att ladda ner här från vår hemsida under ”Dokument”.

brf

Ingen kö till uteparkeringarna

När parkeringsytan C tagits i bruk, finns inte längre någon kö till de parkeringar som GUAB administrerar.

Alla som önskar få en plats kommer att få det på antingen ett förstahandskontrakt med tre månaders uppsägningstid eller ett andrahandskontrakt med en månads uppsägningstid.

 

brf

Inglasning av balkonger och uteplatser

Nu är bygglovet klart avseende inglasning av balkonger och uteplatser. Som vi tidigare meddelat så har Svenska Lumon AB fått uppdraget. Den 14 januari kl 18.00  kommer det att vara visning för intresserade i Amerikahuset, Barlastgatan 2, Göteborg.

Är Du intresserad av att glasa in din balkong eller uteplats kan du redan nu boka in ett besök av representanten för Svenska  Lumon AB eller anmäla dig till visningen den
14 januari till ronny.albertsson@lumon.se, mob: 0707 98 48 90 eller tel: 031 40 27 64.

Hälsningar
Styrelsen

brf

Avgiftshöjning fr.o.m januari 2016

På grund av skadegörelse, inbrott, bortforsling av skräp från soprummet, blir vi nu tvungna att göra en mindre höjning med 3 % på grundavgiften. Vi behöver även avsätta medel för framtida reparationer och underhåll.

Handelsbanken meddelar att de tror att räntorna kommer att stiga långsamt framöver, men utan större höjningar, så vi fortsätter att amortera som tidigare.

brf