Hej bästa Sången-medlem!

Nedan följer lite information om vad som händer i föreningen och styrelsen i vår.

Nya roller i styrelsen

Styrelseordförande Loole Hagberg flyttar från Astris gata och lämnar därmed över rollen som ordförande till vice ordförande Angelica Bergström. Vice kassör Ulla Johansson tar över rollen som kassör efter Angelica. Ändringarna gäller fram till årsstämman den 25 maj 2023 då ny styrelse kommer väljas.

Stort tack Loole för ditt ovärderliga engagemang i föreningen!

Utsmyckning av blomsterlådor

Tack också till Ulla som pyntat gården så fint inför påsk.

Sammanslagning av Sången och Visan

Under våren har styrelsen tillsammans med Visans styrelse börjat diskutera och se på möjligheterna för en eventuell sammanslagning/fusion av våra föreningar. Det finns många fördelar med en sådan sammanslagning då vi har många gemensamma utrymmen. För att en fusion ska kunna ske måste ni som medlemmar rösta för en fusion på ett årsmöte eller extra möte. Mer information om detta kommer längre fram.

Byte av ekonomisk förvaltare

Avtalet med vår nuvarande ekonomiska förvaltare SBC kommer inte förlängas när det löper ut i juni. Vi tar just nu in offerter från möjliga nya förvaltare. Mer information även gällande detta kommer längre fram.

Påminnelse inlämning av motioner till årsstämman

Inför årsstämman den 25 maj 2023 (se separat kallelse) är det möjligt att lämna in motioner. Sista inlämningsdag för motioner är den 7 maj 2023. Läs hur man skriver en motion på vår hemsida www.brfsangen.se under Dokument – Allmän information.

Som vanligt är det bara att kontakta oss i styrelsen på kontakt@brfsangen.se om du har frågor gällande informationen ovan eller annat.

Trevlig april!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg