JUNI-INFo

Hej bästa Sången-medlem! Här kommer lite information igen efter senaste styrelsemötet. Årsmötesprotokollen Nu finns årets stämmoprotokoll (inklusive besluten angående motionerna) […]