OHYRA!

Vissa av våra bostadsinnehavare har upptäckt silverfiskar och mal i sin bostad och sitt källarutrymme.

Enligt Anticimex, som numera samarbetar med Brf Sångens försäkringsbolag If, måste skadedjur bekämpas omedelbart.

För att få bukt med detta, MÅSTE ALLA därför gå igenom sina skåp och förråd och slänga allt där djuren kan tänkas hålla till. Om någon vecka kommer vi att tillkalla en tekniker för att bedöma situationen.

Vänd dig alltså direkt till Anticimex, för att få råd om hur du går till väga, ifall du upptäcker dessa djur i din lägenhet eller ditt förråd.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Sången

brf

Information Juli

Hej alla medlemmar i Brf Sången!
Hoppas ni har en bra sommar. Här kommer lite sommarinfo.

 • Rökluckan i 92:an
  Som några av er kanske sett i bl.a FB-gruppen, så har rökluckan av okänd anledning öppnats. Vi kommer att utreda vidare om orsakerna kring varför den öppnats. Vi vill också informera om att rökluckorna reagerar även på cigarettrök, så om någon vet med sig att det förekommit rökning i trappuppgångarna, så ber vi er att upphöra med det. Om rökluckorna skulle stå öppna vid regn kan det orsaka mängder av regnvatten i trappuppgången, vilket kan orsaka både fukt- och halkskador.
 • Rökförbudet från 1:a juli
  Från och med 1:a juli 2019 har en ny lag om rökning på allmän plats trätt i kraft. Denna innebär då att det bl.a kommer att vara förbjudet att röka runt lekplatser. Detta innebär att vi kommer att ha rökförbud på vår innergård. Vi kommer att sätta upp skyltar om rökförbudet efter semestern.
 • Sommarfest
  Flera av er undrar kanske om det skulle bli någon sommargrillning på vår innergård som vi tidigare haft under juni månad. Denna kommer vi istället att försöka ha i slutet av augusti. Mer information kommer att följa när vi närmar oss.

Vi önskar er en fortsatt trevlig sommar!!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

brf

PORTKOD och TIDSBEGRÄSNING

I samband med bytet av portkoden lade vi även in en tidsbegränsning, se även denna information i samma handling här nedan.

Den nya koden med information om tidsbegränsningen finns att hämta under Dokument -> Handlingar enbart för medlemmar -> Ny portkod med tidsbegränsing 2019.

Om du glömt lösenordet, kontakta styrelsen på kontakt@brfsangen.se.

Med vänliga hälsningar och tillönskan om en fin fortsättning på sommaren!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

brf

Stämmoprotokoll 2019-05-23

Hej kära medlemmar!

Nu finns senaste stämmoprotokollet uppladdat under fliken ”Dokument” och ”Handlingar enbart för medlemmar”. Det är lösenordsbaserat. Lösenordet har du fått i tidigare information, om du saknar det, är det bara att höra av sig till styrelsen på kontakt@brfsangen.se.

Protokollet i år innehåller även svar och beslut på samtliga sju motioner som vi fick in.

Vi önskar er en fortsatt härlig sommar!

Brf Sångens styrelse

brf

MAJ-INFO

Hej bästa Sången-medlem!

Då var det dags för en ny uppdatering från vårt senaste styrelsemöte.

 • Garaget
  Den 3 maj träffade vi åter JM för att diskutera vattenansamlingarna i garaget, där vi anser att JM har gjort ett konstruktionsfel. Vi ger oss inte, trots att vi i flera år har försökt få dem att rätta till felet.
 • Årsmötet
  Svaren till de sju inkomna motionerna finns nu att läsa här på hemisdan under fliken DokumentHandlingar enbart för medlemmar. Om du saknar lösenordet, vänligen kontakta styrelsen på kontakt@brfsangen.se.
 • Lekplatsen och gården
  Kättingarna vid gungorna har nu kortats av.OBS! Från och med 1 juli inträder en ny lag om att det ska råda rökförbud runt lekplatser. Det innebär att man inte får lov att röka på vår innergård.
 • Soprummet
  Soprören är till för plastpåsar med hushållssopor samt rör för kompost och tidningar. Grovavfall och förpackningar ska slängas vid återvinningsplatsen vid Eriksbergstorget eller närmaste Återvinningscentral (Bulycke, Tagene mfl.).

  Varje stopp eller bortkörning av skräp kostar ca 2000:-, vilket kan medföra en avgiftshöjning för varje medlem.
   

  Det är sorgligt att se att vissa personer inte respekterar våra regler i soprummet. Trots kameraövervakning, lyckas vi inte alltid identifiera/hitta ”sopsyndarna” och här behöver vi få hjälp från övriga medlemmar. Om ni har förslag på ytterligare och bättre lösningar, tar styrelsen tacksamt emot dessa. Enligt lag har vi inte rätt att bötfälla någon enskild, men man kan bli av med sin lägenhet, om man inte följer reglerna.

Hoppas vi nu blir riktigt många på årsmötet den 23 maj. Vi ser fram emot att se er!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

 

brf

Kallelse till ÅRSMÖTE

Kallelse till ÅRSMÖTE
för Brf. Sången i Västra Eriksberg

Tid:           Torsdagen den 23 maj 2019 kl. 18.00
Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Årsredovisningen (som enbart delas ut i pappersform på årsmötet i år) kan redan nu laddas ner här under Dokument – Allmän information samt andra årsmöteshandlingar, bl.a. inlämnade motioner (svar på motionerna laddas upp så fort de behandlats på vårt styrelsemöte under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar).
Lösenordet har gått ut i ett tidigare meddelande.
Om du saknar det, skriv till kontakt@brfsangen.se.

Vänligen meddela ditt deltagande senast den 17 maj 2017, så vet vi hur mycket fika vi ska inhandla!

Efter stämman finns det möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Därefter konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Välkomna!

Styrelsen för Brf. Sången i Västra Eriksberg

brf

UPPTÄCKT MAL I SKÅP OCH FÖRRÅD?

Hej alla Bostadsrättsinnehavare och grannar!

För ca ett år sedan hade vi problem med mal i våra källarförråd. Nu har vi åter fått samma problem, där en av våra grannar upptäckt mal i sin lägenhet, troligvis från saker hon hämtat upp från källaren.

Enligt Anticimex, som numera samarbetar med Brf Sångens försäkringsbolag If, måste skadedjur bekämpas omedelbart.

Vi ber dig därför sanera ditt förråd i källaren på gamla kläder, mattor m.m., som kan vara föda för larverna.

Du kan vända dig direkt till Anticimex, om du skulle behöva beställa ett ”Startpaket” eller få råd om hur du går till väga, ifall du skulle upptäcka mal i lägenheten eller förrådet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Sången

brf

ÅRSMÖTE 2019

ÅRSMÖTE

Årets ordinarie föreningsstämma
för Brf. Sången i Västra Eriksberg kommer att hållas

Tid:               Torsdagen den 23 maj 2019, kl. 18.00

Plats:           Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan

Kallelse med dagordning kommer att sättas upp om några dagar och årsredovisningen kommer då att kunna laddas ner här på vår hemsida under Dokument – Handlingar enbart för medlemmar om. Lösenordet har gått ut i ett tidigare meddelande.

Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 30 april 2019. Du kan antingen skicka motionen till vår e-postadress kontakt@brfsangen.se eller lägga den i styrelsebrevlådan, Astris Gata 90.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Sången i Västra Eriksberg

 

brf

Hur man skriver en motion

Du som är medlem i Brf. Sången har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsmötet. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsmötet dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

 Skillnad på förslag och motion

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat direkt till styrelsen, muntligt eller skriftligt. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

 Så här skriver du en motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om.
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsmötet ska ta. Det ska vara ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
 5. Skicka din motion till styrelsen, kontakt@brfsangen.se.

När motionen inkommit ska den behandlas av styrelsen. Styrelsen ska fatta beslut om hur man anser att årsmötet ska behandla motionen. Man ska också avge ett yttrande som ger argument för det förslag man lämnar.

Styrelsen kan föreslå mötet att:

 • bifalla motionen, om man tycker att den är bra
 • avslå motionen om man inte tycker förslaget är bra eller hållbart eller genomförbart
 • anse motionen besvarad om det som tas upp i motionen redan görs eller är under arbete
 • lämna motionen utan åtgärd om det som tas upp i motionen ligger utanför föreningens verksamhetsområde eller utanför årsmötets befogenhet

I det fall motionen innehåller flera olika yrkanden, kan styrelsen lämna olika yttranden för varje yrkande. Man kan alltså välja att föreslå årsmötet att bifalla ett yrkande, avslå ett annat och lämna ett tredje utan åtgärd.

 

brf

Marsinformation 2019

Hej!

Här kommer en liten nyhetsuppdatering ifrån vårt senaste styrelsemöte. Nedan följer ett par punkter som togs upp.

 • Garaget

Styrelsen har satt ihop en särskild arbetsgrupp som kommer att driva ett ärende mot JM gällande bl.a översvämningarna.

 • Glöm inte att smörja era fönsterbågar
  Vi har fått frågor kring vad som gäller för våra fönster och vems ansvar det är att underhålla dessa. Det faller på varje bostadsinnehavare att underhålla sina fönster samt gångjärnen till balkongdörrarna. Se till att dessa rengörs och smörjs regelbundet så minskar det eventuella problem för er.
 • Höjning av styrelsens arvode
  Valberedningen har lagt ett förslag om att höja styrelsens arvode, vilket kommer att tas upp under årsstämman den 23 maj.
 • Motioner: Grindar och MC-plats
  Motion avseende grindar och ombyggnad av MC-platsen har kommit in.

Styrelsen håller på att undersöka möjligheter och kostnader att sätta in grindar in mot vår innergård. För att detta skall kunna utföras behöver även Visan visa intresse.

 

 • Nästa styrelsemöte
  Söndagen 14 april 2019.

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

 

brf